Főoldal

 Tisztelt Látogató!

Ön a Vidékfejlesztési Minisztérium erdészeti ágazati honlapját olvassa. Honlapunkon az ágazatot érintő hivatalos dokumentumok és információk közlésén felül szeretnénk egy rövid, de átfogó képet alkotni a magyar erdőkről, illetve a bennük folyó emberi tevékenységekről, szakmánkból fakadóan elsősorban az erdőgazdálkodásról.

Magyarország területének egyötöde erdő. A természetes és épített környezetünkben szinte nem tudunk olyan helyre, tárgyra pillantani, ami valamilyen formában ne lenne kapcsolatban az erdővel, illetve annak javaival. Hasonló a helyzet életünk feledhetetlen pillanataival, melyek nem elhanyagolható része bizonyára ugyancsak a természetben, illetve az erdőben zajlottak. Az erdő tehát mind anyagi, mind pedig spirituális értelemben véve az életünk egyik meghatározó eleme. Mindannyiunk számára fontos tehát, hogy a hazai erdőkben, illetve erdőkkel mi történik.

Az ember az erdő nyújtotta fedezéket, illetve anyagi javakat ősidők óta hasznosítja. Amikor pedig a természet, illetve a társadalom számára ez már túlzóvá vált, akkor az erdőgazdálkodás a Föld civilizált országaiban különféle rendelkezések és jogszabályok révén az adott kornak és igényeknek megfelelően korlátozásra került. Környezetünk védelme, és élhetővé tétele érdekében pedig az erdőben szegényebb országokban – például hazánk jelenlegi területén – a korábban mezőgazdálkodás alá vont földeken ismét erdőt telepítettek. Mindeközben pedig az erdőgazdálkodás egy önálló szakmává nőtte ki magát, így azzal kapcsolatban már nem csak jogszerűségi, hanem szakszerűségi elvárások is megfogalmazódhattak.

Az előbbi folyamat eredményeképpen Magyarország egyre növekvő területű erdeiben – összhangban a széles körű és reális társadalmi elvárásokkal – szakszerű, tartamos és fenntartható gazdálkodás folyik. Az utat tehát ismerjük, és haladunk is azon.

Menü

Főoldal

Navigáció