HATÁLYOS ÁGAZATI JOGSZABÁLYOK

 A hatályos erdőtörvény és végrehajtási rendeletei:

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény
(2014. május 1-től hatályos állapot)

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 153/2009 (XI. 13.) FVM rendelet
(2014. március 15-től hatályos állapot)

Az erdőgazdálkodási és az erdővédelmi bírság mértékéről és kiszámításának módjáról szóló 143/2009. (VII. 6.) Korm. rendelet
(2009. augusztus 21-től hatályos állapot)

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet
(2014. január 17-től hatályos állapot)

Az erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vételének és nyilvántartásból való törlésének, továbbképzésének, szolgálati tevékenységének részletes szabályairól, valamint az erdészeti hatósági és igazgatási feladatokat ellátó személyek szolgálati tevékenységének egyes szabályairól szóló 71/2010. (V. 13.) FVM rendelet
(2013. november 5-től hatályos állapot)

Az erdőterv rendelet előkészítésének, és a körzeti erdőterv készítésének szabályairól szóló 11/2010. (II. 4.) FVM rendelet
(2014. május 2-től hatályos állapot)

Az erdészeti termőhely-feltárás részletes szabályairól szóló 36/2010. (IV. 13.) FVM rendelet
(2013. augusztus 1-től hatályos állapot)

Az Erdőrendezési Szabályzatról szóló 88/2000. (XI. 10.) FVM rendelet
(2011. október 25-től hatályos állapot)

Az arborétumok jegyzékéről szóló 19/2011. (III. 16.) VM rendelet
(2013. március 29-től hatályos állapot)

A földalatti gombák gyűjtéséről szóló 24/2012. (III. 19.) VM rendelet
(2014. április 2-től hatályos állapot)


A hatályos erdőtervrendeletek:

A 2011. évi körzeti erdőtervezésre vonatkozó tervezési alapelvekről, valamint az érintett körzeti erdőtervek alapján folytatott erdőgazdálkodásról szóló 96/2011. (X. 17.) VM rendelet
(2011. október 26-től hatályos állapot)

A 2012. évi körzeti erdőtervezésre vonatkozó tervezési alapelvekről, valamint az érintett körzeti erdőtervek alapján folytatott erdőgazdálkodásról szóló 85/2012. (VIII. 6.) VM rendelet
(2013. július 27-től hatályos állapot)

A 2013. évi körzeti erdőtervezésre vonatkozó tervezési alapelvekről, valamint az érintett körzeti erdőtervek alapján folytatott erdőgazdálkodásról szóló 60/2013. (VII. 19.) VM rendelet
(2013. július 28-tól hatályos állapot)

A 2014. évi körzeti erdőtervezésre vonatkozó tervezési alapelvekről, valamint az érintett körzeti erdőtervek alapján folytatott erdőgazdálkodásról szóló 47/2014. (IV. 24.) VM rendelet
(2014. május 5-től hatályos állapot)


Az erdészeti ágazatot érintő egyéb jogszabályok:

Az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet
(2013. január 1-től hatályos állapot)

Az erdészeti szaporítóanyagokról azóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet
(2014. március 15-től hatályos állapot)

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet
(2013. július 20-tól hatályos állapot)

A rendészeti (erdőőrzési) feladatok ellátásának szabályozása:

- Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény
/2013. december 31-től hatályos állapot/

- A rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet
/2014. január 2-től hatályos állapot/

- A rendészeti feladatokat ellátó személyek szolgálati igazolványának és a szolgálati jelvényének kiadásához kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjról szóló 69/2012. (XII. 14.) BM rendelet
/2013. január 14-től hatályos állapot/

- A rendészeti feladatokat ellátó személyek és a segédfelügyelők által alkalmazható kényszerítő eszközök igénylésének, átvételének és visszavételének szabályairól, a térítés módjáról, a kényszerítő eszközök típusaira, fajtáira és az alkalmazásukra, valamint a jelentéstétel és a kivizsgálás rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 86/2012. (XII. 28.) BM rendelet
/2013. január 2-től hatályos állapot/

- Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységét támogató segédfelügyelőkről szóló 65/2012. (XII. 13.) BM rendelet
/2013. január 1-től hatályos állapot/

- A rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról szóló 70/2012. (XII. 14.) BM rendelet
/2014. április 1-től hatályos állapot/

- Az erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti szakszemélyzet egyenruházatának MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓJA
/2014. februárjában jóváhagyott állapot/

Menü

Főoldal

Navigáció