Szakmai civil szervezetek

 Az erdész szakma évszázados múltra tekint vissza. Önálló tudományággá és hivatalosan is oktatott szakmává az ipari méreteket öltő bányászat kialakulásával párhuzamosan, és ahhoz szorosan kapcsolódóan vált.

Más szakmákkal összehasonlítva az erdészek egy igen kis létszámú szakmát alkotnak, amelyen belül a sajátos érdeklődési kör is szoros egységet képez. Nem csoda hát, hogy az erdészek már a kezdetektől egyfajta szakmai egyletbe tömörültek, ami amellett, hogy kereteket adott a személyes kapcsolatok ápolására, egyben szakmai érdekképviseleti szerveződésként is funkcionált.

Sokáig egy ilyen szakmai civil szervezet létezett, mégpedig az Országos Erdészeti Egyesület. Később az erdészet és a faipar megnövekedő együttműködése és integrálódása életre hívta ezen szakterület szakmai érdekképviseleti szervezetét is (Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség). Csak az utóbbi évtizedekre visszanyúlva az időben pedig az erdők magántulajdonba kerülése és a magán erdőgazdálkodás beindulása adott teret újabb szakmai érdekképviseleti szervezetek megalakulásának és működésének.

A jelentősebb szervezeteket a minisztérium bevonta és bevonja az ágazati stratégiák és programok elkészítésébe, valamint a jogalkotás folyamatába. 2012. óta ez stratégiai partnerségi szerződések keretében, formálisan zajlik.

Menü

Főoldal

Navigáció