Nemzeti Erdőprogram

A fenntarthatóság követelményét szem előtt tartva az erdővel kapcsolatos szakmapolitikai elvárások Magyarországon jelenleg az Európai Unió Erdészeti Cselekvési Tervével és az európai erdők védelmének 2003-as bécsi miniszteri konferenciájának 1-es határozatával összhangban kidolgozott, a 1110/2004. (X. 27.) Korm. határozattal elfogadott Nemzeti Erdőprogramban kerültek megfogalmazásra.

Erdő és erdőgazdálkodás a Nemzeti Vidékstratégiában

Az erdőkkel, valamint a fenntartható erdőgazdálkodással kapcsolatos célkitűzések a Nemzeti Vidékstratégia fontos részét alkotják. Az erdészetpolitikai stratégia célkitűzéseket jelenleg a 2006-2015. közötti időszakra szóló Nemzeti Erdőprogram tartalmazza. Ezek a célkitűzések összhangban vannak a Nemzeti Vidékstratégiában megfogalmazott célokkal. Erre tekintettel a Nemzeti Erdőprogram deklaráltan is a Nemzeti Vidékstratégia alprogramjává válhatott.

Nemzeti Erdőtelepítési Program

Az I. világháborút lezáró trianoni békeszerződéssel a történelmi Magyarország területének kétharmadát, erdeinek 84 százalékát elveszítette. A korábban mintegy 26-27%-os erdősültség Magyarországon 11,8 %-ra csökkent, így hazánk Európa erdőben-fában negyedik legszegényebb országává vált.
Ezen a helyzeten azóta több erdőtelepítési intézkedéssorozatnak köszönhetően jelentős javulást sikerült elérni, melynek köszönhetően az ország erdősültsége mára 20% fölé emelkedett. A Nemzeti Erdőtelepítési Program az elmúlt közel egy évszázad kapcsolódó eseményeit rögzíti, és meghatározza a további feladatokat.