Az erdőkkel, valamint a fenntartható erdőgazdálkodással kapcsolatos célkitűzések a Nemzeti Vidékstratégia fontos részét alkotják. Az erdészetpolitikai stratégia célkitűzéseket jelenleg a 2006-2015. közötti időszakra szóló Nemzeti Erdőprogram tartalmazza. Ezek a célkitűzések összhangban vannak a Nemzeti Vidékstratégiában megfogalmazott célokkal. Erre tekintettel a Nemzeti Erdőprogram deklaráltan is a Nemzeti Vidékstratégia alprogramjává válhatott.

 A Vidékfejlesztési Minisztérium 2012. év elejére elkészítette a vidéki életminőség javítását és a foglalkoztatási lehetőségek bővítését célzó Nemzeti Vidékstratégiát.

A Nemzeti Vidékstratégia célja, hogy a vidéki térségeink nagy részén érvényesülő kedvezőtlen folyamatokat megfordítva, a fenntarthatóságot és a vidéki élet értékeit középpontba állító jövőkép alapján kijelölje az ország vidékpolitikájának célkitűzéseit, alapelveit, valamint az azok elérését biztosító programok és intézkedések végrehajtási kereteit. A Nemzeti Vidékstratégia célja, hogy 2020-ig a vidék társadalmi és gazdasági folyamataiban látható és minden érintett számára érezhető minőségi javulás következzen be.

A Nemzeti Vidékstratégia négy átfogó területen – agrárgazdaság, vidékfejlesztés, élelmiszergazdaság, valamint környezetvédelem, természetvédelem, vízügy (együtt: környezetügy) – határoz meg tennivalókat.

A Nemzeti Vidékstratégia célja a többfunkciós mezőgazdaság, amely úgy állít elő értékes, szermaradvány-mentes, egészséges és biztonságos élelmiszereket, valamint helyi energiát és egyéb nyersanyagokat, hogy közben megőrzi a talajainkat, az ivóvízbázisainkat, az élővilágot, a tájat és benne az embert, közösségeit és kultúráját - egyúttal munkát, megélhetést biztosít a lehető legtöbb ember számára.

Az erdők, illetve az erdőgazdálkodás a Nemzeti Vidékstratégiában két szemszögből is érintett.

Az erdők a vidéki környezet meghatározó elemei, amelyek egyben a távolabb élő emberek életére is jelentős hatást gyakorolnak, illetve a hazai természetes növény- és állatvilág legfontosabb élőhelyéül is szolgálnak. Az erdők védelme, és állapotuk javítása emiatt a Nemzeti Vidékstratégia környezetügyi, illetve a vidéki életminőség javítására irányuló célkitűzési között kiemelt helyet foglal el.

Emellett azonban az erdő egy ősidők óta hasznosított természeti erőforrás is, melynek javairól nem egyszerű, de ugyanakkor nem is szükségszerű lemondani. Az erdőgazdálkodás tehát továbbra is a többfunkciós agrárgazdaság egyik pillére, amely meghatározó részét adja a helyi energiaforrás- és nyersanyagtermelésnek, valamint jelentős számú munkahelyet biztosítva hozzájárul a Nemzeti Vidékstratégia vidékfejlesztési célkitűzéseinek megvalósításához.

Az erdők előbb ismertetett gazdasági, védelmi és közjóléti funkcióinak egyidejű, és megfelelő összhangban történő érvényre juttatása, azaz a fenntartható erdőgazdálkodás kereteinek meghatározása a mindenkori erdészeti politika legfontosabb feladata. Jelenleg az ezt szolgáló erdészeti stratégiai célkitűzéseket a 2006-2015. közötti időszakra vonatkozó Nemzeti Erdőprogram határozza meg. A Nemzeti Erdőprogram erre tekintettel egyben deklaráltan is a Nemzeti Vidékstratégia egyik jelentős alprogramjává vált.