„A fát kidönti két karunk, zokogva hal sok ág,
de két karunktól újra él tovább, tovább, tovább.
A bölcsőtől már elkísér az egész élten át,
s ha munkád egyszer véget ér, a sírba véle szállsz.”

Dr Winkler András professzor a hazai faipari mérnökképzés jeles képviselője írta az idézett sorokat tartalmazó diáknótát még 1971-ben, amit a faiparos hallgatók a himnuszukká is választottak. Megérdemelten, hiszen a szöveg a sorok között megbúvó jelképek révén is nagyon szemléletesen kifejezi az erdő és az ember materiális értelemben vett, évezredek óta szoros kapcsolatát.

Az erdő három fő közérdekű funkciói közül az egyik a gazdasági funkció. Az erdő számos haszonvételi lehetőséget biztosít az emberiség számára. Ezek közül minden bizonnyal a legfontosabb a faanyagtermelés, de ugyancsak jelentős az erdei gomba, vadgyümölcs, virág, díszítőlomb illetve gyógynövénygyűjtés, a vadászati valamint méhészeti hasznosítás, az erdészeti szaporítóanyag termelés, és még számos olyan haszonvételi mód, amire első pillanatban nem is gondolnánk.

A magyar erdőkben évente megtermelődő, hozzávetőlegesen 10 millió köbméternyi faanyag igen jelentős megújuló energia- és nyersanyagforrás. Megfelelő körültekintés mellett ennek a faanyagmennyiségnek a nagyobb része az erdei életközösség, illetve a természeti környezet érdemi károsítása nélkül hasznosítható.

Ez alatt természetesen nem az esőerdők kíméletlen pusztításához hasonló jellegű hasznosítást kell érteni. Sőt még csak nem is az európai ipari forradalom időszakára jellemző, a hosszú távú érdekeket szinte teljesen figyelmen kívül hagyó nyersanyagrablást, vagy a hazánkban néhány évtizede még általános, ugyan szakszerű és tartamos, de a módszereket illetően iparszerű erdőgazdálkodást.

Az elmúlt évtizedekben különösen az európai kultúrkörbe tartozó társadalmak előtt világossá vált, hogy a természeti környezet további rombolása visszafordíthatatlan káros következményekkel jár nem csak a környezetre, a természetre, hanem végeredményben az emberiség számára is. Ennek köszönhetően a természeti erőforrásokkal való gazdálkodás, így az erdőgazdálkodás tekintetében ma már a fenntarthatóság követelménye vált elsődlegessé.

Szó sincs már arról, hogy minden talpalatnyi erdőterületen gazdálkodni kellene. Ahol pedig a gazdálkodást más fontos közérdek nem szorítja háttérbe, az erdei életközösség minél kisebb mértékű zavarása legalább olyan fontos szemponttá vált, mint az erdőgazdálkodás gazdaságossága.

Az erdőgazdálkodás közérdekű korlátozása hazánkban több évszázados múltra tekint vissza. Kijelenthetjük, hogy amennyiben ez arányban áll a valósan fennálló, és széles körűen értelmezhető közcélokkal, akkor azt az erdőgazdálkodók elfogadják. Olyan mérvű korlátozás persze, mint ami ma jellemző, még soha nem volt érvényben. Ez a helyzet különösen bölcs körültekintést igényel a jogalkotók és a hatóságok részéről, hogy az erdő védelmi, gazdasági és közjóléti funkcióinak érvényesítése megfelelő összhangban valósulhasson meg.

Az erdő természeti erőforrásaival való gazdálkodás tehát – szoros összhangban persze az erdő védelmi, valamint közjóléti funkcióinak érvényesülésével – továbbra is a vidékfejlesztés fontos célterületét képezi.

A hazai erdők kb. 55%-a - köztük az ország jellemzően erdős térségeiben található, kedvező termőhelyi adottságú erdőtömbök nagyobbik hányada - állami tulajdonban van. Ennek nagy részén 22 állami erdőgazdasági részvénytársaság gazdálkodik. A társaságok által folytatott erdőgazdálkodás a megfelelő számban alkalmazott szakszemélyzetnek, illetve a gazdasági életben megszokottnál alacsonyabb eredményorientáltságnak köszönhetően magas szakmai színvonalú.

A fennmaradó erdők jellemzően magántulajdonban vannak. A tulajdonosok száma összességében, és a zömében osztatlan közös tulajdonban álló földrészletek esetében is rendkívül nagy. A magántulajdonban lévő erdők továbbá területileg tagoltabbak, a fatermőképességük pedig az átlagnál alacsonyabb. Az elaprózott birtokszerkezet, és az erdők gyengébb adottságai ellenére a gazdálkodás - köszönhetően többek között az erdészeti szakirányítás és szakigazgatás következetes munkájának - ezekben az erdőkben is a fenntarthatóság és a szakmaiság követelményeit betartva folyik.