2013. január 1-én hatályba lépett az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény.

 A törvény elsődleges célja egy egységes szabályozás és követelményrendszer kialakítása a Magyarország területén tevékenykedő azon személyek vonatkozásában, akik – a rendvédelmi szerveken túlmenően – rendészeti jellegű tevékenységet is ellátnak és ennek során intézkedések és kényszerítő eszközök alkalmazására jogosultak.

Az erdőőrzési feladataikat illetően a törvény hatálya alá tartoznak az erdészeti szakszemélyzet tagjai is.

                       További tájékoztatás a változásokról